Tot ce trebuie să știi despre sistemul RO e-Factura

Tot ce trebuie să știi despre sistemul RO e-Factura

Distribuire

[Nr. voturi: 11 Nota medie: 5]

Ce este RO e-Factura?

RO e-Factura este un sistem informatic prin care agenții economici raportează, stochează și descarcă facturile prin intermediul serverului ANAF. Sistemul e-Factura a fost implementat pentru o colectare mai eficientă a taxelor și impozitelor, precum și a TVA.

Care este diferența între “factura în format electronic” și e-Factura?

Factura în format electronic poate fi trimisă pe e-mail și reprezintă o replică a facturii tipărite sau tipizate. RO e-Factura presupune generarea unui fișier în formatul .xml care conține informații codificate și standardizate alături de factura fiscală clasică. E-Factura poate conține și unele informații care nu sunt vizibile în formatul clasic al facturii.

Care sunt termenele legale?

Sistemul RO e-Factura a fost mai întâi implementat începând cu data de 1 aprilie 2022 pentru agențiile de turism sau operatorii economici prestatori de servicii de turism în relație B2C vizând facturile emise pe baza voucherelor de vacanță.

De la 1 iulie 2022 orice companie care emite facturi în relație cu entitățile publice ale statului român (B2G), precum și companiile care comercializează produse cu risc fiscal ridicat în relație B2B are obligativitatea de a încărca facturile emise în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Cum se face accesul în SPV/RO e-Factura?

Primul pas pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura este înregistrarea în SPV în nume propriu, prin intermediul unui reprezentant legal/desemnat sau prin împuternicit. Spațiul Privat Virtual poate fi accesat numai prin utilizarea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică, emis de un furnizor acreditat.

Odată ce operatorul economic obține certificatul calificat de semnătură electronică și accesează SPV prin intermediul acestuia, următorul pas este completarea formularului 084 – Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura, cu înscriere directă din SPV. După transmiterea formularului 084, operatorul este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare și dobândește automat calitatea de destinatar.

Facturarea electronică în relația B2G

Începând cu data de 1 iulie 2022, tuturor agenților economici prestatori de servicii către autoritățile publice (denumiți “contractanți” în relația B2G) le revine obligativitatea de a emite și a transmite o factură electronică în format .xml prin intermediul sistemului național informatic RO e-Factura.

Facturarea electronică în relația B2B

În ceea ce privește relația comercială de tip B2B, emitenții facturii electronice pot opta pentru utilizarea sistemul RO e-Factura cu scopul a transmiterii acesteia către destinatar. În acest caz, este necesară înregistrarea ambelor părți în Registrul RO e-Factura.

Singura excepție o reprezintă agenții economici care comercializează produse cu risc fiscal ridicat în relația B2B, caz în care utilizarea sistemului pentru facturare electronică este obligatorie.

Care sunt produsele cu risc fiscal ridicat?

Potrivit OPANAF nr.12/2022, produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, pentru care este obligatorie emiterea facturii electronice în sistemul național informatic RO e-Factura sunt:
– legumele, fructele și alte plante comestibile
– băuturi alcoolice
– apă, inclusiv apă minerală, nisip, pietriș, balast și alte produse minerale
– îmbrăcăminte și încălțăminte
– construcții noi

Produsele cu risc fiscal ridicat de pe e-Factura trebuie să aibă asociate codurile CPV (vocabularul comun de achiziții) și NC (Nomenclatura combinată) în funcție de clientul de pe document.

Sistemul CRM AMC poate fi autorizat pentru a trimite facturi prin portalul RO e-Factura cu un singur click.

 

Distribuire

Scris de: AMC WebSoft